Team


Jhr. Mr. Theo W.R.M.Serraris, notaris

Mr. Marleen Gogherman, kandidaat-notaris

Elise van Soest - van Bemmel (BLL), notarisklerk onroerend-goed

Henny Piay-Blooi, notarieel medewerker

Caroline Serraris, secretariaat en receptie

Dr. Dienke Serraris-Post, medewerker algemeen