Stichting of vereniging


Wilt u een bepaald doel sociaal of ideëel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft u hiervoor een vermogen beschikbaar of wenst u dat bijeen te brengen? Dan kunt u kiezen voor de stichting als rechtsvorm.

Heeft u een wens of doel en wilt u met anderen samenwerken om dit te bereiken? Bijvoorbeeld om uw winkelgebied te verbeteren, samen te sporten of muziek te maken? Dan kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.Stichting

U richt een stichting op met een akte van de notaris. Hierin verklaart u dat u de stichting in het leven roept en bepaalt u de statuten. U kunt een stichting alleen oprichten (ook via uw testament) of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een bv) kan een stichting oprichten.

Vereniging

Een vereniging heeft minstens 2 leden. De hoogste macht ligt bij de algemene ledenvergadering.
Er zijn 2 soorten verenigingen:

1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als bestuurder in principe niet met uw privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U richt deze vereniging op met een akte van de notaris. Een vereniging met rechtsbevoegdheid moet zich inschrijven in het Handelsregister.

2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid Als u uw vereniging niet via de notaris opricht, dan hebt u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder met uw privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister. De vereniging kan geen erfgenaam zijn en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.

Wilt u meer weten over het oprichten van een stichting of vereniging dan zijn wij u graag behulpzaam.