NV


Bij de oprichting van een naamloze vennootschap (NV) worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen.

De NV geeft de mogelijkheid aandelen vrij overdraagbaar te maken en een beursnotering aan te vragen waardoor aandelen makkelijker verhandelbaar zijn.

- Oprichten
- Statuten wijzigen
- Overdracht
- Fusie en splitsing
- Liquidatie