Erven en schenken


Na uw dood kan het anders lopen dan u had gewild: ongewenste erfgenamen, nadelige fiscale gevolgen. Dit kan gebeuren als u geen of een verouderd testament heeft. Wij kunnen uw wensen vastleggen in een testament of uw testament aanpassen.

Woont u in Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of bent u Nederlander, maar heeft u bezittingen in het buitenland? Dan geldt niet altijd Nederlands recht. Wij kunnen u hierover adviseren.